Կրթության խոչընդոտների վերացում երեխաների համար, ովքեր առանց կրթության ավելի խոցելի են դառնում, և մեծահասակների համար, ովքեր ցանկանում են փոխել իրենց կյանքը

Գաղտնիք չէ, որ թեև փոքր և հաճախ խոցելի, բայց Հայաստանի ազգը դեռ գոյություն ունի և ամուր կանգնած է հավատքի և կրթության մեջ իր միասնության շնորհիվ։ Կրթությունը միշտ էլ մեծ արժեք է եղել հայաստանցիների համար։ Գրեթե երկու հազար տարի առաջ հայերեն տառերով գրված առաջին նախադասությունն էր «Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»։ (Առակաց 1։2)։ Այդ ժամանակից ի վեր իմաստություն և խրատներ սովորելը հայ ազգին հանգեցրել է հասկացողության խոսքերի ընկալմանը՝ կյանքի ցանկացած իրավիճակում խորաթափանց որոշումներ կայացնելու համար: Միացե՛ք ԱԴՐԱ-ին` աջակցելու Հայաստանի համայնքներին և հաստատություններին` օգտվելու ավելի որակյալ կրթական հաստատություններից, ինչը կհանգեցնի սերունդների մասնագիտական բարձր կարողություններին:

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԳԻՏԵԻՔ

 

 

Կյանքը փոխող կրթությունը տեղի է ունենում դասարանում և դրանից դուրս:


Ահա մի քանի ուղիներ, որոնք օգնում են վերացնել ուսուցման խոչընդոտները.
– Օգնել երիտասարդներին ստանալ տարրական, միջնակարգ և բարձրագույն կրթություն
– Դպրոցական պարագաների, համազգեստի և այլ անհրաժեշտ պարագաների տրամադրում
— Մեծահասակներին գրագիտության և թվաբանության ուսուցում
– Տեխնիկական և մասնագիտական կրթության ապահովում