ԱՐՏԱԿԱՐԳ  ԻՐԱՎԻՃԱԿ

Օգնություն, երբ դրա կարիքը ամենաշատը կա

մենք արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքող եք

ADRA-ն ամբողջ աշխարհում հայտնի է որպես Երկրի տարբեր վայրերում արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքող: Դա ճիշտ է նաև Հայաստանի համար։ 1988 թվականին էր, երբ ADRA-ն որպես օգնության և զարգացման կազմակերպություն առաջին անգամ հայտնվեց Հայաստանում՝ Սպիտակի երկրաշարժից տուժած բնակչության համար աջակցության ծրագիր իրականացնելու համար: Այդ ժամանակից ADRA-ն պատրաստ է ոչ միայն արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու, այլև հայ համայնքին ծառայելու այլ կարիքների համար: